B.Gs 鄒莉盈 Ceci - 有效固髮、防脫髮

固髮、防脫髮成功條件要技師細心、有耐性,清楚解釋問題,同度身訂做適合嘅療程。
髮再生配合採用香港衛生署中藥組註冊同監管嘅純中藥,無副作用,加埋嶄新納米能量療程,可以有效深入毛囊,清除毛囊深層阻塞嘅油脂,更可修復破損髮質。